Andrahandsuthyrning

Du kan ansöka om att få hyra ut din bostad i andra hand om du ska studera på annan ort eller i annat land eller praktik inom utbildningen. Du måste ha för avsikt att flytta tillbaka till bostaden och fortsätta med dina studier efter andrahandsuthyrningen. Andrahandsuthyrningen ska omfatta minst fyra veckor och högst tolv månader i följd. Tillstånd beviljas endast för den period du inte kan använda din lägenhet på grund av de skäl du angivit i din ansökan. Har du fått tillstånd att hyra ut din lägenhet för den maximalt tillåtna tiden, tolv månader, och önskar förlänga tillståndet kommer vi tyvärr inte kunna bevilja din ansökan.

Din ansökan om att hyra ut i andra hand skall skickas in till oss minst en (1) månad i förväg. Du får en skriftlig bekräftelse på om din ansökan godkänts eller inte. För att få hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst sex (6) månader.
Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under uppsägningstiden. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd från oss riskerar du att förlora ditt hyresavtal.

Ditt ansvar vid andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut i andra hand får du själv ordna med en andrahandshyresgäst. Den person du ska hyra ut din bostad till ska ha fått sitt antagningsbesked eller bedriva studier vid universitet eller högskola i Uppsala och vara medlem i Östgöta Nation.

Du som är förstahandshyresgäst ansvarar helt och hållet för bostaden under tiden för andrahandsuthyrningen. Det innebär att det är du som ansvarar för att hyran betalas i tid, att inga störningar förekommer och för eventuella skador som kan uppstå i bostaden. Ansvaret för hyresinbetalningarna bör därför inte överlämnas till din hyresgäst. Krav på obetalda hyror belastar dig, vilket kan leda till inkassokrav och ditt hyresavtal kan sägas upp.

Andrahandsuthyrning under sommaren

Under sommaren kan du hyra ut din bostad till annan student som är medlem i Östgöta Nation. Ansökan görs på vanlig blankett för andrahandsuthyrning. Vid frågor kontakta Intendenten på kontoret 018 13 38 18.

Klicka här för ansökningsblankett andrahandsuthyrning

Klicka här för kontrakt för andrahandsuthyrning

Att tänka på för dig som hyr i andra hand

Hyr du en bostad i andra hand finns det vissa saker som du måste vara uppmärksam på. Innan du flyttar in ska du be den person du tänker hyra bostaden av, att få se skriftligt tillstånd från oss på Östgötagården. Finns inget tillstånd blir den som hyrt i andra hand tvungen att flytta och den som olovligt hyrt ut sin bostad riskerar att få sitt hyresavtal uppsagt. Se till att du har ett skriftligt andrahandsavtal som reglerar hyra, uthyrningstid och uppsägningstid. Avtalet skriver du med förstahandshyresgästen.
Som andrahandshyresgäst finns det vissa saker vi på Östgötagården inte hjälper dig med, till exempel:

– Låsöppning – hyr du inte av Östgötagården kan vi inte släppa in dig i bostaden även om du har ett skriftligt avtal. Vårt avtal gäller endast med förstahandshyresgästen.