Boprövning

Under hyrestiden prövas hyresgästens behov av bostaden varje termin. För fortsatt förhyrning av bostaden gäller att hyresgästen per termin presterar minst 22,5 hp. Hyresgästen accepterar att hyresvärden genomför kontroller av hyresgästens studieprestationer samt nationsmedlemskap. Kontroller genomförs en gång per termin.

Hyresgästen är vidare medveten om och accepterar att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet om hyresgästen avbryter sina studier. Anledningen till detta är att bostaden behövs till annan student.