Brandskydd

Uppdelning av brandsystem

Varje studentlägenhet har en brandvarnare och hyresgästen är skyldig att byta batterier i brandvarnaren vid behov för att funktion alltid ska säkerställas. I de allmänna ytor, som korridorer och trapphus så finns det rökdetektorer som är kopplade till Östgötagårdens brandlarm, underhållet av detta står hyresvärden för.

 

Rökluckor och hissar

I varje trapphus finns det rökluckor som öppnas automatiskt vid brand, skulle rökluckorna av någon anledning inte öppnas vid brand, så kan detta göras manuellt innanför entrén på gatuplan. Vid brand så kommer hissarna att gå till nedersta våningen och stanna där.

 

Utrymning

Utrymning sker alltid genom trapphusen, om något trapphus skulle vara rökfyllt – stäng genast dörren och fortsätt till nästa trapphus. Ställ aldrig sopor eller föremål i korridorer eller trapphus, detta kan förhindra en eventuell utrymning. Gå inte ut i korridoren om den är rökfylld.

 

Varje lägenhet är en egen brandcell

Varje studentlägenhet är en egen brandcell vilket innebär att lägenheten ska kunna stänga ute eller inne en brand under en viss tid om dörren är stängd och väggar är intakta. Därför är det av största vikt att dörrar alltid är stängda och aldrig ställs upp, då rök kan tränga in i lägenheten.