Att flytta in

Flytta in

Du är välkommen att hämta nycklarna på inflyttningsdagen på stiftelsens kontor på Nedre Slottsgatan 18. Du får ett inflyttningsmejl med information om bland annat tider, samma månad som inflyttning. Om du inte mottagit ett mejl ber vi dig kontakta intendenten.

Du kvitterar ut nycklar till bostaden och kodbrickor när du flyttar in. Du ansvarar själv för att alla nycklar du får när du flyttar in också återlämnas den dag du flyttar ut. Vid förlust av nycklar blir du debiterad för kostnaden att ta byta lås. Kodbrickan ger dig även tillträde till soprum, cykelrum samt tvättstuga.

När du hämtar nycklarna ska du ta med dig giltig legitimation.

Inflyttningsdagen är vanligtvis den 1:a varje månad. Om inflyttningsdagen infaller en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir inflyttningsdagen nästkommande vardag.
Du måste inte hämta dina nycklar på inflyttningsdagen, det går bra att göra det vid ett senare tillfälle. Däremot betalar du hyra från det datum kontraktet börjar gälla, oavsett om du flyttar in på inflyttningsdagen eller senare.

Du kan däremot inte flytta in tidigare i bostaden, även om utflyttande hyresgäst flyttar ut före uppsägningstidens slut. Den främsta anledningen är att om något skulle hända i lägenheten gäller inte eventuella försäkringar förrän den dagen ditt avtal med oss på börjar gälla.

Vi på Östgötagården har besiktat bostaden innan du flyttar in. Om du inte är nöjd med besiktningen har du möjlighet att göra anmärkningar på besiktningen inom sju dagar efter din inflyttning, vilka sedan sparas under din boendetid och beaktas den dag du ska flytta ut.

Saker som underlättar din inflyttning

Bredband
Vi har internet via Bredband2 i våra fastigheter. Bredband ingår i hyran och det är bara att sätta i nätverkskabel eller router i datauttaget i rummet, så ska det fungera.

Adressändring
När du gör adressändring, ange din adress samt Lantmäteriets lägenhetsnummer.

Soprum
Det är inte tillåtet att placera föremål i trapphus eller korridorer, som till exempel cyklar, möbler, soppåsar eller flyttkartonger. Dessa utrymmen måste vara tomma då de är utrymningsvägar men även för att underlätta städning samt allmän trivsel.

Cykelparkering
Det finns cykelställ i anslutning till alla våra fastigheter.

På Sturegården finns ett cykelrum i anslutning till garagen på framsidan av huset.

På Trädgårdsgatan 17A finns ett cykelrum som du kommer till via rampen på gaveln av huset.

På Nedre Slottsgatan 16 finns ett cykelrum i anslutning till entrén.

Tvättstuga
Tvättstugor finns i källaren i respektive fastighet.

Öppettiderna i tvättstugan är 8.00 till 22.00. Du kan boka två tider per dag. Om du inte har tagit din bokade tid i anspråk inom tio minuter kan någon annan ta din tid. Det är tillåtet att torka tvätt upp till en timme efter att din tvättid är slut.

Kom ihåg att städa och rengöra maskinerna efter avslutad användning!

Rökning/Husdjur
Det är inte tillåtet att röka i bostaden och inte heller i de allmänna utrymmena.

Det är inte tillåtet att ha husdjur om du bor i rum i korridor.

Din brevlåda
På Sturegården är brevlådorna placerade på respektive våningsplan.

På Trädgårdsgatan är brevlådorna placerade i entrén.

På Nedre Slottsgatan är brevlådorna placerade i källargången mellan nr 16 och nr 18.

Felanmälan/Skadedjur
Om något går sönder eller om du har problem med någonting i lägenheten, som till exempel dörrar, kylskåp eller el, ska du anmäla detta till oss. Angående skadedjur är det jätteviktigt att det anmäls direkt. Vi som hyresvärd står för all kostnad för saneringen.