Nycklar

NYCKLAR

Östgötagården har en huvudnyckel till din bostad, som vi använder när vi ska avhjälpa ett fel eller akut måste komma in i din bostad p g a befarad vattenläcka eller brand.

Tappar du bort en nyckel får du stå för kostnaden för ny nyckel och eventuellt cylinderbyte (gäller för Banérgatan och Slottsgränd).

Låsöppning under kontorstid:
Om du låser dig ute under dagtid, kontakta kontoret på 018 13 38 18 så hjälper vi dig att komma in i din bostad.

Låsöppning EFTER kontorstid inkl. helger:
Kontakta SECURITAS på 010 470 57 69
Uppge din adress vid beställning. Avgift om 800 kr betalas enligt faktura som lämnas av väktaren. Du måste kunna visa legitimation samt påvisa att du bor i bostaden.