Underhåll

Vad underhåller Östgötagården?

För att vi ska kunna erbjuda attraktiva och hemtrevliga bostäder måste de underhållas. Detta sker kontinuerligt och efter besiktning. Det löpande underhållet är inte skäl nog för hyresreducering, även om det kan innebära vissa störningar i ditt boende. Östgötagården ansvarar för reparation och underhåll av byggnaden och den utrustning som tillhör bostaden och har installerats av oss.

Exempel på service som ingår i hyran:

• Reparation av spis, kyl och frys

• Rensning av avloppsstammar vid större avloppsstopp

• Service av vattenkranar
• Felsökning och reparation vid elfel, till exempel vägguttag och kontakter

• Tätning och justering av dörrar och fönster

• Golv och väggar

Målning av tak och väggar

Ommålning sker vid behov och det är vi som beslutar om åtgärd.

Vitvaror (spis, kyl, frys etc)

Vitvaror byts vid behov och det är vi som beslutar om åtgärd. Vid bedömningen ställs kostnaden för reparationer mot kostnaden för nyanskaffning.

Åtgärder som debiteras

I din hyra ingår skötsel och underhåll av bostaden och fastigheten. Men all typ av underhåll ingår inte och om du själv har orsakat en skada i bostaden eller på fastigheten kan du bli ersättningsskyldig.

Fakturering

Har du själv orsakat skador som vi anser att du är skyldig att betala för så kommer vi att skicka en faktura på de utlägg vi har haft. Fakturan kommer att skickas till din bostadsadress om du är boende hos oss. Har du flyttat är det därför viktigt att du begär eftersändning av din post så att fakturan verkligen når dig.

Vad ska du själv underhålla?

Som hyresgäst ska du under hyrestiden vårda bostaden och övriga utrymmen som hör till bostaden väl. I detta ansvar ingår att du själv åtgärdar vissa saker i din bostad.

Exempel på sådant är:

• Byta glödlampor och lysrör i till exempel kylskåp, ovanför diskbänk och i kök, pentry och badrum.

• Göra rent golvbrunnen i badrummet och rensa vattenlåset under handfat och diskbänk.

• Torka av ventilerna för ventilationen regelbundet.

• Frosta av frysen och kylen regelbundet.

• Städa regelbundet för att minimera risken för skadedjur.

Avlopp

Avloppsrören från diskbänk och tvättställ blir snabbt igensatta av fett och matrester. Bästa sättet att undvika stopp i avloppet är att kasta kaffesump, teblad, matrester och liknande avfall direkt i soppåsen. Stopp i avloppet kan leda till översvämning och fuktskador och måste därför åtgärdas omgående. Du får inte på några villkor använda ”propplösare” som består av till exempel kaustiksoda eller andra kemiska medel. Dels är de farliga för miljön, dels kan de ge ordentliga frätskador på hud och ögon hos den som rensar avloppet samt även orsaka skador på rören.

Bottenventil i tvättställ

Ofta kan man plocka bort de hårstrån som sitter i bottensilen genom att lyfta upp ventilproppen och göra rent. Om tvättställets bottensil behöver rensas underifrån så måste du ta bort renslocket eller renspluggen. Placera en hink under tvättstället och peta loss det som fastnat. Spola sedan igenom med hett vatten. En begagnad tandborste är ett oslagbart hjälpmedel att göra rent med.

Vattenlås

På avloppsröret under diskbänken och tvättstället finns en vattenfylld krök eller bottenkopp. Det är ett vattenlås som är till för att hindra dålig lukt att tränga upp från avloppet. Om inte avloppen används under en längre tid dunstar vattnet, om det är varmt räcker det med några dagar. Vattennivån sjunker och lukt kan tränga upp ur avloppet. Att vattennivån sjunkit syns tydligt i toalettstolen. Om du är bortrest, be den som ser efter bostaden att spola i toalettstolen och spola vatten i övriga avlopp lite då och då under din frånvaro. Du rensar enkelt vattenlåsen själv. Ställ bara en hink under vattenlåset innan du öppnar vattenlåset så att vattnet och smutsen rinner ner i hinken. Bottenkoppen skruvar du enkelt av för hand. Skrapa koppen ren från avloppsrester och spola ur den med vatten.

Golvbrunnen

Golvbrunnen i ett duschrum är försedd med ett vattenlås. För att förhindra översvämning och dålig lukt måste vattenlåset rensas regelbundet. Du rensar enkelt golvbrunnen själv. Lyft av gallret/silen som täcker golvbrunnen. Torka och borsta sedan bort hår och annat som fastnat i brunnen och spola sedan ur brunnen med handduschen. Sätt fast gallret igen. Se till att det finns tillräckligt med vatten i golvbrunnen.

Blandare/vattenkran

Börjar blandaren pipa eller tjuta, eller om vattenstrålen verkar svag, så har det kanske samlats skräp i strålsamlaren. Den sitter ytterst på pipen för att göra vattenstrålen jämn. Om vattenkranen börjar droppa eller rinna ska du göra en felanmälan direkt. Då spar vi både vatten- och värmekostnader. Dessutom orsakar en droppande kran med tiden bruna ränder i handfatet eftersom det blir en järnoxidbeläggning som missfärgar emaljen.

Rensa toalettstolen

Du ska inte spola ner någonting annat i en toalett än vanligt toalettpapper och vad du själv åstadkommer. Om vattnet sjunker långsamt i toalettstolen; se först efter om det rinner som det ska från badrummets övriga avlopp. Är det stopp i toaletten är det dags att ta på ett par gummihandskar och känna efter om det sitter någonting i kröken efter toalettskålen. Om det börjar rinna vatten i toaletten ska du göra en felanmälan direkt. Då spar vi både vatten- och värmekostnader. Dessutom orsakar det rinnande vattnet med tiden bruna ränder i toaletten eftersom det blir en järnoxidbeläggning som missfärgar emaljen.

Dörrar

Kärvar lås eller gångjärn brukar en droppe låsolja hjälpa.

Fönster

Om dina fönster behövs tätas eller justeras kontaktar du oss.

Golv

Undvik repor och märken i golven genom att hålla dem fria från sand och smuts. Golven kan skyddas genom att du sätter så kallade ”filttassar” under benen på stolar, bord och sängar. Det finns också speciella skyddsbrickor och hjul som kan fästas på riktigt tunga möbler. Skydda också golvet när du flyttar tunga möbler. Har du inte bärhjälp så se till att golvet är rent. Lägg en filt eller en matta under möbeln och skjut möbeln framför dig.

Skåp och garderober

Materialet i skåp och garderober varierar mellan olika fabrikat och hållbarheten sinsemellan är olika. Dörrar och beslag tål inte allt för tung belastning.

Väggar

Ställ inte sängen direkt mot väggen. Fett från håret fläckar ner tapeterna bakom sängen. Använd en gavel eller ställ sängen en bit ut från väggen.

Vad får jag ändra i bostaden?

Många tycker också om att fixa själv hemma. Alla arbeten måste dock göras fackmannamässigt och förändringen får inte vara för extrem. I annat fall kan du bli skyldig att återställa eller ersätta kostnaden för att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning. Kontakta oss för råd och tips samt tydliggörande för vad du får göra.

Exempel på vad du själv får utföra i bostaden:

  • Montera in ett titthål i ytterdörren
  • Gardinbeslag och rullgardiner bekostar du och monterar själv.
  • Garderober och skåp, med tillhörande inredning, tillhör lägenhetens grundutrustning. Vill du själv komplettera med ytterligare garderobsinredning kan vi upplysa om fabrikat och eventuellt även var du kan köpa kompletteringar.

Installation och renovering

Du får inte utan tillstånd utföra ingrepp i lägenhetens el-, vatten- och avloppssystem. Sådana arbeten måste utföras av fackmän och godkännas av oss. Detta gäller även installationer av tvättmaskiner eller annan utrustning. Du får heller inte måla luckor, måla och tapetsera din lägenhet utan vårt godkännande.