Störning

Vi på Stiftelsen Östgötagården eftersträvar att alla hyresgäster ska trivas och det innebär bland annat att de inte ska behöva bli störda av sina grannar. Alla våra hyresgäster har rätt att bo och studera ostört. Du bor dock i ett flerfamiljshus och har grannar runt omkring och nära dig. Det kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Vattenledningar brusar, TV-apparater kan höras genom väggar och så vidare. Vissa störningsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, det ingår i boendeformen.

Ibland kan det dock bli för mycket ljud och ofta vet den som stör inte om att man irriterar någon, och det brukar räcka med en påringning. Har du försökt med detta och störningen fortsätter ändå, eller om du av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kan det vara bra att känna till att du har en störningsjour som är till för att hjälpa dig. Se nedan.

Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”. Med andra ord, visa hänsyn. Många tror att man har rätt att ha fest en gång per månad och att man då får störa hur mycket man vill. I själva verket har du rätt att ha fest så ofta du vill, men du har inte rätt att störa dina grannar.

Exempel på störning

  • Musik får inte spelas så högt att den kan uppfattas som störande
  • Spika eller borra inte efter kl. 21.00
  • Undvik störande vattenspolning nattetid

Enligt kommunens miljö- och hälsoskyddsstadgar är det inte tillåtet att utföra störande arbete eller annat störande ljud i lägenheten vardagar kl 22-07 eller helger kl 22-10.

Störningsjour

Vid störning kontaktas vi på Östgötagården under kontorstid och störningsjouren under kvällar och helger. Vår störningsjour sköts av Securitas och de nås på telefon 010 470 57 69.
När du ringer till störningsjouren är det viktigt att du uppger ditt namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer. Ditt namn kommer inte att lämnas ut. Efter anmälan uppsöker störningsjouren den störande hyresgästen och uppmanar denna att upphöra med den störande verksamheten. En sådan utryckning kostar dock ca 2 500 kr och man bör därför använda sig av denna möjlighet med viss återhållsamhet.

Den som blivit anmäld för att störa sina grannar får ett varningsbrev. Hyresgästen påminns om sina skyldigheter och ombeds att bättra sig. Den störande hyresgästen riskerar också att få betala vaktbolagets utryckningskostnad.

Om tidigare varning utfärdats meddelas också socialtjänsten och om den som stör får upprepade klagomål kan denne sägas upp från sin bostad. Hyresgästen får då tio dagar på sig att lämna bostaden. Om denne inte flyttar frivilligt sker en rättslig prövning. I sista hand kan bostaden tömmas med Kronofogdens hjälp.