Uppsägning

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning görs via https://www.nationsgardarna.se/ Tänk på att alltid uppge aktuellt telefonnummer och ny adress så att vi enkelt kommer i kontakt med dig för t ex besiktning.

Uppsägningstid

Du som hyresgäst har tre månaders uppsägningstid. Uppsägning görs till månadsskifte.

Avflyttande hyresgäst är skyldig enligt lag att ge tillträde till bostaden för lägenhetsvisning. Lämpligast sker denna visning av avflyttande hyresgäst. Lämna därför aktuellt telefonnummer till hyresvärden vid uppsägning.

Besiktning av lägenheten

I samband med uppsägningen bokar Intendenten en tid för konditionsbesiktning.