Att flytta ut

Flytta ut

Ungefär en månad innan det är dags för dig att flytta ut, kommer vi på stiftelsen att göra en förbesiktning. Information om tid för besiktningen skickas ut innan besiktningen skall äga rum. Vid besiktningen kommer vi göra en bedömning om slitaget på golv, vitvaror, våtrumsinredning, snickerier med mera är normalt för hyrestiden, det vill säga att det håller sig inom en ”normalnivå”.  Är ”normalnivån” väsentligt överskriden, till exempel genom skadegörelse eller genom omfattande reparationer som inte är ”fackmannamässigt utförda” eller genom udda färgval, kan du bli ersättningsskyldig för kostnaden för att reparera eller återställa bostaden. Den nya hyresgästen får ta del av besiktningsprotokollet när han eller hon har flyttat in. Vill du närvara på besiktningen måste du själv kontakta oss för att bestämma en tid.

Återlämna dina nycklar

Samtliga nycklar och taggar ska lämnas till vårt kontor senast kl 10:00 på utflyttningsdagen.

Utflyttningsdag är vanligtvis den 30:e/31:a varje månad. Om utflyttningsdagen infaller en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir utflyttningsdagen följande vardag.
Om du inte kan lämna dina nycklar själv kan du låta någon annan göra det. Det behövs ingen fullmakt, men det är ditt ansvar att se till att samtliga nycklar lämnas i tid. Du kan även lämna nycklar i vår brevlåda och då är det viktigt att du skriver ditt namn, adressen vart nycklarna går samt ett telefonnummer på kuvertet.

Lämnas inte alla nycklar in i tid kommer vi på stiftelsen byta nycklar och den kostnaden debiterar vi den avflyttande hyresgästen.

Inför utflyttningen

Du skall tömma lägenheten när du flyttar. Lämnar du kvar saker blir du debiterad vår kostnad för att ta bort sakerna. Du skall göra en flyttstädning och följa den checklista som vi skickar till dig. Tänk på att det ofta tar mycket längre tid att städa än man kanske tror. Är bostaden inte ordentligt städad kommer vi att debitera dig för kostnaden för att ta in en städfirma. Om du inte har tid att städa, boka själv en städfirma, det blir billigare än om vi tvingas göra det.

Glöm inte att avsluta bredbandsabonnemanget.

Östgötagården har inlett ett samarbete med NOX. Du kan till bra pris boka flyttstädning via dem. Läs mer och boka flyttstäd på deras hemsida: http://www.noxab.se/ostgotabostader