Östgötagården

Den 7 april 1938 på restaurang Den Gyldene Freden i Stockholm bildades Stiftelsen Östgötagården på initiativ av filosofie doktor Robert Norrby.

Den 22 mars 1938 köpte Stiftelsen marken mellan Trädgårdsgatan och Nedre Slottsgatan av professor Nils von Hofsten för 300 000 kr.

För att finansiera bygget av bostäderna såldes hörntomten mellan Munkgatan och Nedre Slottsgatan till Anders Diös för 170 000 kr. På tomten byggdes Brf Fågelsången.

Andra världskriget stoppade byggplanerna och först i början av 1950-talet kom arbetet med ritningar och planering igång. Professor Ivar Tengbom gjorde ritningarna som var klara 1952. Husen skulle kunna passa in i en småstad som Vadstena.

Den 10 november 1956 på Gåsmiddagen invigdes Östgötagården.

Hösten 1965 invigdes ”Nya Östgötagården”på Nedre Slottsgatan. Byggnaderna på Nedre Slottsgatan och Trädgårdsgatan omfattade då 176 rum vilket då motsvarade 18 procent av antalet
nationsmedlemmar.

Om den spännande tillkomst- och finansieringshistorien finns att läsa i Acta Ostrogotica VII.

År 1988-1990 totalrenoverades Trädgårdsgatan 17 ABC och påbyggdes en fjärde våning på Nedre Slottsgatan 16-18 som samtidigt renoverades.

År 1988 köpte stiftelsen Banérgatan 16 ABC i Kåbo. Fastigheten innehåller 16 ettor, 16 fyror och 2 femmor.

År 1993 byggdes på den egna marken Munkgatan 3. Huset innehåller 10 lägenheter på 45 kvm.

Februari 1998 köptes Sturegården i Luthagen. Där finns 72 korridorsrum, 6 dubbletter, 12 treor och 1 vindslägenhet. Sturegården renoverades år 2004.

Totalt disponerar stiftelsen nu ca 350 rum motsvarande 16 procent av antalet nationsmedlemmar. Stiftelsen omsätter drygt 15 miljoner kronor. Fastigheterna värderades 2013 av CB Richard Ellis till 190 miljoner kronor.