Vår styrelse

Kent Berg – Ordförande
Anders Enström – Ledamot
Göran Kjulsten – Ledamot
Karin Mebius – Ledamot
Birgitta Meurling – Suppleant
Henrik Thorsell – Suppleant
Mats Axén – Suppleant
Adam Lilja – Boenderepresentant
Pernilla Åsenlöf – Inspektor Östgöta Nation
Carl Svernlöv – Proinspektor Östgöta Nation
1Q Östgöta Nation, byts årsvis