Våra medarbetare

   Jenny Wikström-VD
 Viveca Arkehag-Intendent
 Torsten Helmersson-Bovärd
 Arne Karlsson-Fastighetsskötare